Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 64
Hôm nay: 225
Hôm qua: 1594
Trong tuần: 6964
Trong tháng: 53424
Tất cả: 3576440
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 08 năm 2017.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 8 năm 2017 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 04 nhà đầu tư (03 nhà đầu tư nước ngoài) tăng 03 nhà đầu tư so với tháng 07/2017 tìm hiểu đầu tư vào KCN Hòa Phú giai đoạn 2 và KCN Bình Minh, ngành nghề đầu tư: sản xuất bông, sợi công nghiệp; may mặc; thực phẩm. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 17 nhà đầu tư (12 nhà đầu tư nước ngoài).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.029,79 tỷ đồng, giảm 0,99% so với tháng 7/2017 (1.040,06 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 8.164,57 tỷ đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2016 (7.872,39 tỷ đồng); đạt 59,81% so với kế hoạch năm 2017 (13.650 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.365,95 tỷ giảm 0,15% so với tháng 7/2017 (1.367,96 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 10.704,51 tỷ đồng, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm 2016 (10.277,10 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 730,28 tỷ đồng, giảm 3,75 % so với tháng 7/2017 (758,71 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 5.498,77 tỷ đồng, giảm 0,40% so  với cùng kỳ năm 2016 (5.520,66 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 27.880.180 USD, tăng 4,34% so với tháng 7/2017 (26.721.414 USD), lũy kế đến nay là 228.448.454 USD, tăng 7,41% so  với cùng kỳ năm 2016 (212.685.358 USD).

* Nộp Thuế: 15,95 tỷ đồng, tăng 39,88% so với tháng 7/2017 (11,41 tỷ đồng), lũy kế đến nay  là 130,45 tỷ đồng, giảm 3,11% so với cùng kỳ năm 2016 (134,64 tỷ đồng).

* Về lao động: 29.804 người, giảm 18 người so với tháng 7/2017 (29.822 người), tăng 895 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.909 người). Trong đó:

+ Lao động trong nước 29.623 người, giảm 19 người so với tháng 7/2017 (29.642 người), tăng 886 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.737 người) .

+ Lao động người nước ngoài 181 người, tăng 1 người so với tháng 7/2017 (180 người), tăng 9 người so với cùng kỳ năm 2016 (172 người).

* Về xuất khẩu: 32,01 triệu USD, giảm 0,25% so với tháng 07/2017. Lũy kế đến nay đạt 243,54 triệu USD, tăng 13,94 % so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 75,18% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 15,34 triệu USD, tăng 15,51% so với tháng 07/2017. Lũy kế đến này là 125,27 triệu USD tăng  14,94% so với cùng kỳ năm 2016 .

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết