Văn bản Quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 13/2023/NĐ-CP Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 17/04/2023 01/07/2023
2 35/2022/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 28/05/2022 15/07/2022
3 10/2022/QĐ-UBND Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 07/03/2022 18/03/2022
4 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự 11/01/2022 01/03/2022
5 29/2021/QĐ-UBND Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 09/11/2021 19/11/2021
6 25/2021/QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 20/10/2021 01/11/2021
7 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021 26/03/2021
8 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 03/03/2021 03/03/2021
9 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 26/01/2021 26/01/2021
10 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/06/2020 01/01/2021
11 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp 17/06/2020 01/01/2021
12 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020 01/01/2021
13 07/VBHN-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Văn bản hợp nhất) 22/11/2019 22/11/2019
14 40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 13/06/2019 01/07/2020
15 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch 20/11/2018 01/01/2019
16 03/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật Thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành 28/06/2017 28/06/2017
17 05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương 12/06/2017 01/01/2018
18 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 06/01/2017 03/03/2017
19 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014 01/01/2015
20 14/2008/QH12 Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp 03/06/2008 01/01/2009
21 36/2005/QH11 Luật Thương mại 14/06/2005 01/01/2006
<<<1>>>