Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 56
Hôm nay: 867
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10847
Trong tháng: 25066
Tất cả: 4484857

Văn bản QPPL


Số VB:  Trích yếu: 

Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
108/2017/NĐ-CP Chính phủ Quản lý phân bón Nghị định 20/9/2017
105/2017/NĐ-CP Chính phủ Về kinh doanh rượu Nghị định 14/9/2017
77/2017/TT-BTC Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thông tư 28/7/2017
15/2017/TT-BCT Bộ Công thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Thông tư 31/8/2017
101/2017/NĐ-CP Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 01/9/2017
37/2017/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định 17/8/2017
14/2017/TT-BCT Bộ Công thương Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Thông tư 28/8/2017
1137/QĐ-TTg. Thủ tướng chính phủ Phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định 3/8/2017
07/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 16/6/2017
1318/QĐ-LĐTBXH Bộ LĐTB&XH Về việc ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021. Quyết định 22/8/2017

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối