CHI TIẾT TIN

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch năm 2023.
(22/12/2022 16:32:31)
Ngày 20 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 133/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch năm 2023

Theo đó, Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ Thứ Sáu, ngày 20/01/2023 đến hết Thứ Năm, ngày 26/01/2023 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, khu dân cư, các tuyến đường và các nơi công cộng khác trên địa bàn; bố trí lực lượng trực phù hợp trong ngày nghỉ Tết để tiếp nhận thông tin và giải quyết công việc liên tục và kịp thời, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Hướng dẫn treo cờ Tổ quốc thuộc địa bàn quản lý từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 27/01/2023; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo việc treo cờ Tổ quốc phải đảm bảo tính trang trọng và đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm (nếu có) đối với hành vi vi phạm tiếng ồn trong các hoạt động đám tiệc, liên hoan và các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí khác,….Tuyên truyền nhắc nhở Nhân dân đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Nguồn tham khảo: Thông báo số 133/TB-UBND