CHI TIẾT TIN

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
(12/12/2022 15:43:51)
Ngày 08 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 131/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ dịp Tết Dương lịch vào Chủ Nhật ngày 01/01/2023 và Thứ Hai ngày 02/01/2023 (do Tết Dương lịch trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù Thứ Hai). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, khu dân cư, các tuyến đường và các nơi công cộng khác trên địa bàn; bố trí lực lượng trực trong ngày nghỉ Tết để đảm bảo giải quyết các công việc phát sinh tại cơ quan, đơn vị. Treo cờ Tổ quốc thuộc địa bàn quản lý từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc phải đảm bảo tính trang trọng và đúng quy định.

Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm tiếng ồn trong các hoạt động đám tiệc, liên hoan,…không để bị động trong các tình huống phát sinh.