CHI TIẾT TIN

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
(08/12/2022 09:01:46)
Ngày 07/12/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/2022 của Văn phòng Chính phủ như sau:

            1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

            2. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch.

            3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 nêu trên, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau:

            - Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: lựa chọn 01 ngày cuối tuần năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

            - Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ Bảy ngày 02/9/2023 Dương lịch và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

            4. Các dịp lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

           Nguyễn Tấn Phi.

           Nguồn tham khảo: Thông báo số 5034/TB-BLĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.