CHI TIẾT TIN

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi G&H tại KCN Hòa Phú.
(14/06/2021 15:25:17)
Ngày 20/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có tiếp nhận Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi

Theo đó, Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi G&H tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi G&H tại lô B3.3, Quốc lộ 1A, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long kể từ ngày 29/02/2020 và tự thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 3, Điều 48 của Luật Đầu tư. Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án hoạt động thua lỗ kéo dài.

Nguyễn Tấn Phi