CHI TIẾT TIN

Đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2019
(14/06/2021 15:12:58)
Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Sở TT&TT ban hành công văn số 56/STTTT-CNTT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Để đảm bảo an toàn thông tin trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cần thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức mình.

2. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT).

3. Tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ.

4. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo về cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin, VNCERT) để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại; Đồng thời thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ.

TD