khu 4 - tcn cổ chiên

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Tình trạng hoạt động

Địa chỉ

1

Công ty cổ phần thuỷ sản Quốc tế

Chế biến thủy, nông sản, hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến thức ăn thủy sản

Chưa hoạt động 

KHU 4 – TCN CỔ CHIÊN

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 

 2

Công ty TNHH Bê tông Hùng Vương

Sản xuất cống bê tông rung ép

Đang hoạt  động

KHU 4 – TCN CỔ CHIÊN

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 3

 Công ty LD dinh dưỡng thủy sản Quốc tế (ANI)

 Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Đang hoạt  động

KHU 4 – TCN CỔ CHIÊN

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 4

 Công ty TNHH Biofeed 2

 Dự án đầu tư XD nhà máy SX thức ăn nuôi cá

Chưa hoạt động 

KHU 4 – TCN CỔ CHIÊN

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 

 5

 Công ty TNHH Quốc Thảo - VL

 SX, chế biến, kinh doanh xuất khẩu các loại hàng nông sản (nấm rơm, bào ngư, dứa, Astiso, …)

Chưa hoạt động 

KHU 4 – TCN CỔ CHIÊN

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long