Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 189
Hôm nay: 856
Hôm qua: 0
Trong tuần: 856
Trong tháng: 33498
Tất cả: 4640180
Chuyên mục - Chính sách ưu đãi đầu tư
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH VĨNH LONG KỂ TỪ NGÀY 17/7/2017.

Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND Ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

            Nghị quyết này quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, áp dụng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng

            Các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Ngành, nghề - lĩnh vực, địa bàn khuyến khích và hỗ trợ đầu tư

a. Ngành, nghề, lĩnh vực khuyến khích hỗ trợ đầu tư

- Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu thực hiện theo:

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái; các điểm dừng, nghỉ trên các tuyến đường du lịch đường bộ, đường thủy; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí; bến tàu phục vụ du lịch; đầu tư và khai thác bến xe khách.

- Đầu tư xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

- Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

b. Địa bàn khuyến khích đầu tư

Tất cả các dự án đầu tư vào địa bàn huyện Trà Ôn, huyện Tam Bình, huyện Bình Tân, huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, của tỉnh Vĩnh Long và khu công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư

a. Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư

Hỗ trợ 80% chi phí lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư, theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành theo từng thời điểm, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án (riêng đối với dự án không lập quy hoạch chi tiết xây dựng thì mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án).

b. Hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (gồm đất đai và các tài sản, vật kiến trúc trên đất)

Hỗ trợ 20% trên tổng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 05 tỷ đồng/dự án, giá trị hỗ trợ được áp dụng trên khung giá Nhà nước quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt cột A theo tiêu chuẩn hiện hành nhưng không quá 05 tỷ đồng/dự án. Dự án này phải được phê duyệt theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d. Hỗ trợ về tín dụng

Hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn để đầu tư tài sản cố định từ các ngân hàng thương mại hoặc từ Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh trong thời gian là 03 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

e. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đối với các dự án ở bên ngoài các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đến hàng rào doanh nghiệp với khoảng cách tối đa không quá 1.000 mét tính từ điểm đấu nối với trục giao thông chính nhưng không quá cấp đường đấu nối với tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án đối với các dự án thuộc danh mục ngành nghề, nghề - lĩnh vực, địa bàn khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh.

 f. Hỗ trợ đầu tư về kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông đến hàng rào các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng thiết kế, dự toán phải được cơ quan cấp có thẩm quyền tham gia thẩm định và phê duyệt.

- Hỗ trợ vốn đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng với mức hỗ trợ 50 tỷ đồng/1 khu công nghiệp; 25 tỷ đồng/1 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g. Hỗ trợ, đầu tư đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghệ chế biến rau, củ, quả; xây dựng cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao

            - Hỗ trợ 50% chi phí để đầu tư xây dựng nhà xưởng; mua máy móc, thiết bị; lắp đặt hệ thống tưới nước tự động; đóng gói, bảo quản sản phẩm (không bao gồm chi phí xây dựng văn phòng) tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/dự án.

            - Hỗ trợ (lần đầu) 100% chi phí nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp thuê tổ chức tư vấn hướng dẫn, chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn. Nội dung kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn phải phù hợp với các quy định hiện hành.

            - Hỗ trợ 100% chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dẫn đến hàng rào doanh nghiệp của vùng sản xuất tập trung nhưng tối đa 03 tỷ đồng/dự án.

            - Các dự án đầu tư được hỗ trợ, đầu tư xây dựng này phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

            + Có quy mô sản xuất vùng nguyên liệu tập trung từ 30 ha trở lên đối với vùng cây ăn trái và quy mô 20 ha đối với vùng sản xuất rau màu. Riêng đối với dự án xây dựng cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao có quy mô sản xuất vùng nguyên liệu tập trung từ 50 ha trở lên.

            + Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.

            h. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

            Hỗ trợ 30% kinh phí đổi với dự án đổi mới công nghệ, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

            i. Các hỗ trợ khác: hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ chi phí quảng cáo, hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư.

            4. Điều kiện để được hưởng hỗ trợ đầu tư

            Khi dự án đầu tư được triển khai xây dựng đạt 100% khối lượng và hoàn thành đưa vào sử dụng thì sẽ được giải ngân 100% mức hỗ trợ.

            Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 17/7/2017 và thay thế Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2015 – 2020.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết