DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban lãnh đạo
 Phạm Thành KhônTrưởng ban02703.834977 ptkhon.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu PhúcPhó ban02703.828762 nhphuc.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Bui Thị Nguyệt LinhPhó ban0270.3883368 btnlinh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh SangPhó ban  ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
Văn phòng
 Đặng Lưu Việt TrungChánh Văn phòng02703.820972 dlvtrung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Võ Thanh DũngP. Chánh VP02703.820972 vtdung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị LàiVăn thư02703.820972 ttlai.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Lê Thành PhầnChuyên viên02703.820972 ltphan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Trần Bảo QuốcChuyên viên02703.820972 ntbquoc.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đông KhoaChuyên viên02703.820972 ndkhoa.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
Phòng QL QH XD & ĐT
 Lê Thị Hồng NữTrưởng phòng  lthnu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tấn PhiChuyên viên  ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn TuấnChuyên viên  tvtuan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Hữu TríChuyên viên  phtri.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Mạnh HùngChuyên viên  nmhung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
Phòng QL DN LĐ & MT
 Nguyễn Công TrườngTrưởng phòng02703.831440 nctruong.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phước VinhP.Trưởng phòng02703.831440 npvinh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Ngọc Thị ThảoChuyên viên02703.831440 htnthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Bùi Anh ThưChuyên viên02703.831440 bathu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Phương ThảoChuyên viên02703.831440 ptpthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn