ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh,  Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Bộ Cơ Sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí:

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 PHẠM THÀNH KHÔN BÍ THƯ
2 BÙI THỊ NGUYỆT LINH PHÓ BÍ THƯ
3 NGUYỄN HỮU PHÚC ỦY VIÊN
4 NGUYỄN THANH SANG ỦY VIÊN
5 NGUYỄN THÀNH TÀI ỦY VIÊN
6 LÊ THỊ HỒNG NỮ ỦY VIÊN
7 BÙI THỊ CẨM TÚ ỦY VIÊN