Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 197
Hôm nay: 893
Hôm qua: 0
Trong tuần: 893
Trong tháng: 33535
Tất cả: 4640217

Danh bạ CCVC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

 

Ban lãnh đạo

1

Phạm Thành Khôn

Trưởng Ban

0703.834977

ptkhon.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Lê Phước Thiện

Phó Trưởng Ban

0703.834800

lpthien.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Đặng Quang Tấn

Phó Trưởng Ban

0703.828762

dqtan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QL DN & LĐ

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng

0703.831440

nvminh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Công Trường

Phó phòng

0703.831440

nctruong.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Thị Thảo

Chuyên viên

0703.831440

htnthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QL QH & MT

1

Trương Văn Tuấn

Q. Trưởng phòng

0703.836860

tvtuan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Lê Ngọc Hiền

Chuyên viên

0703.828761

lnhien.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Trần Bảo Quốc

Chuyên viên

0703.828761

ntbquoc.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Bùi Anh Thư

Chuyên viên

0703.828761

Bathu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QLĐT & XNK

1

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0703.830367

ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Phước Vinh

Phó phòng

0703.830367

npvinh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Phi

Chuyên viên

0703.830367

ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0703.830367

ptpthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Văn phòng

1

Đặng Lưu Việt Trung

Chánh VP

0703.820972

dlvtrung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó VP

0703.820972

nttmai.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Nữ

Phó VP

0703.820972

lthnu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Trần Thị Lài

Văn thư

0703.820972

ttlai.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

5

Lê Thành Phần

Chuyên viên

0703.820972

 Ltphan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

6

Võ Thanh Dũng

Chuyên viên

0703.820972

vtdung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

7

Nguyễn Đông Khoa

Chuyên viên

0703.820972

ndkhoa.bqlkcn@vinhlong.gov.vn